подати заявку

Регламент Конкурсу Сценаріїв «СВОЄ КІНО» комплексного проекту «Дивись українське - твори своє майбутнє!»

Оргкомітет комплексного проекту «Дивись українське – твори своє майбутнє!» (надалі проект «Дивись українське») оголошує конкурс кіносценаріїв, сценарних заявок та сценарних ідей (надалі – Сценарій) до короткометражних ігрових фільмів під назвою «СВОЄ КІНО» (надалі – Конкурс).

Регламент Конкурсу Сценаріїв «СВОЄ КІНО» комплексного проекту «Дивись українське - твори своє майбутнє!»

I.Загальна інформація:

Організатором Конкурсу є Асоціація «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – Дивись українське!» (надалі – Організатор).

Метою Конкурсу є відбір Сценаріїв та Сценарних заявок для ігрових кінофільмів короткого метру з метою  подальшої екранізації у фільми проекту «Дивись українське».

Завдання проекту «Дивись українське»:

 - збільшення кількості глядачів українського кіно;

 - поширення творчими засобами громадянських та моральних цінностей, що сприятимуть розвитку українського суспільства.

II.Умови участі:

Участь у Конкурсі безкоштовна.

До участі у Конкурсі запрошуються всі охочі, незалежно від фаху, віку, статі, національності та місця проживання.

Для участі у Конкурсі необхідно надіслати Заявку Учасника українською мовою.

Учасником Конкурсу може бути автор Сценарію (твору) або інші особи, яким, у передбачений законом спосіб, делеговані (передані) права на Сценарій (твір).

Згода Учасника з Регламентом Конкурсу.

Згода Учасника на оприлюднення поданої Заявки Учасника.

На Конкурс приймаються Сценарії та сценарні заявки українською мовою.

III. Перелік необхідних документів для участі у Конкурсі (завантажується в форматі: doc, docx, pdf, українською мовою на сайт www.kinoua.org надалі сайт Проекту):

- заповнена Заявка Учасника Конкурсу;

- оригінальний Сценарій (рекомендований обсяг до 5 сторінок тексту; шрифт 12);

- додаткові матеріали: фото автора, референси, режисерське бачення, відзнятий матеріал (атмосферне відео, фото, тізер тощо) – за бажанням, у разі наявності.

IV. Етапи проведення Конкурсу:

       10 листопада 2016 р. - 22 січня 2017р. - приймання Конкурсних Заявок Учасників;

22 січня 2017 р.- останній термін подачі конкурсних Заявок Учасника;

23 січня 2017 р. - 5 лютого 2017 р. - визначення переліку Сценаріїв-фіналістів;

6 лютого 2017 р. - 19 лютого 2017 р. - голосування широкого журі Конкурсу, обрання серед Сценарії-фіналістів Сценаріїв-переможців Конкурсу;

20 лютого 2017 р. - 25 лютого 2017 р. - оголошення результатів Конкурсу.

V. Концептуальна ідея Конкурсу:

Велика частина суспільства зосереджена на проблемах безпеки та виживання і вважає, що від окремої людини нічого не залежить, що все одно нічого не зміниться. Зусилля та час витрачаються на страждання й очікування, проте їх варто використати на дію.

Суспільству необхідні мотивуючі орієнтири, певні поштовхи, що спонукатимуть людей замислитися над питаннями розвитку, самовдосконалення, майбутнім.

Головною цінністю та основним ресурсом України є люди.

Людські якості та моральні цінності: добро, любов, відкритість, особиста відповідальність; громадянські цінності: свобода, гідність, справедливість – ці категорії мають стати орієнтиром сучасних суспільних правил та норм.

Розкриття людського потенціалу, перехід від стану виживання до стану розвитку, сприятимуть сталому розвитку та модернізації країни.

Розвиток потребує громадянської  активності та певного стану суспільної моралі.

Ініціативність та особиста відповідальність є першоджерелом змін на краще.

Майбутнє – продовження, наслідок сьогодення. У сьогоденні відбуваються події, які формують майбутнє. Кожна людина може впливати на зміни!

Концептуальна ідея Конкурсу полягає у твердженні - майбутнє творять люди!

Найкращі сценарії цього Конкурсу будуть екранізовані, а фільми мають стати частиною діалогу суспільства про майбутнє, про те, в якій країні ми хочемо жити і які саме зміни для цього потрібні.

Цей конкурс шукає Сценарії для фільмів, де головним героєм є ініціативна й відповідальна людина, яка своїми діями робить зміни, наближає краще майбутнє, надихає інших.

VI. Теми Конкурсу:

Конкурс відбувається за трьома темами:

Тема №1 «Ініціативи заради майбутнього»

Основою будь-яких змін є ініціативи, які народжуються з мрії, з уявлення про краще.

Мрії, що базуються на моральних цінностях, стають життєздатними, наповнюються змістом і силою. Мрії та ідеї мотивують до дії, людина відчуває можливість змін.

Замислившись над питаннями: «Що таке гідне життя?», «Що необхідно зробити?», «Хто робить зміни?» – людина розуміє, що може впливати на зміни!

Люди починають діяти, розширюючи сфери особистої та суспільної свободи.

Саме дії впроваджують зміни, творять майбутнє.

Тема №1 спрямована на пошук Сценаріїв для фільмів, які демонструють, що будь-яку конкретну проблему, у всіх сферах та на всіх рівнях, може вирішити своїми діями ініціативна та відповідальна людина. Зміни роблять люди, які мріють про краще майбутнє, діють та надихають інших.

Тема №2 «Партнерство заради майбутнього»

Одна людина не може вміти все.

Люди різні, і поєднання різноманітних вмінь, навичок, рис і властивостей збільшує можливості в досягненні мети, виникає синергія. Пріоритетними критеріями вибору партнерів все більше стають – компетентність і фаховість.

Розробляючи ідею, важливо замислитись: «Що може покращити результат?», «Хто може бути партнером?», «Яке партнерство можливе?». Партнерство (взаємодоповнюваність; взаємодія) збільшує результат кожного учасника та робить очікувані зміни вагомішими.

Тема №2 спрямована на пошук Сценаріїв для фільмів, які демонструють, що у справжньому партнерстві (співпраці) досягається кращий результат. 

Тема №3 «Майбутнє творять люди»

Про що б людина не мріяла, вона живе реальним життям у певних умовах в конкретному місці. Здебільшого люди не замислюються про високі матерії і живуть  сьогоденням.

Але будь-яка звичайна людина, де б вона не жила, чим би не займалась, може робити своє життя і життя довколишніх кращим.

Хто ті люди, про яких можна сказати: «Якби всі чинили, як ця людина, то майбутнє напевне було б кращим!»?

Тема №3 спрямована на пошук Сценаріїв для фільмів, які демонструють історії звичайних людей, особиста відповідальність яких, їх життєві принципи та вчинки є джерелом надії на краще майбутнє для інших людей.

VII. Вимоги до Сценаріїв та Сценарних ідей: 

- Сценарії надсилаються на Конкурс у зручній для автора формі: кіносценарій (бажано), сценарна заявка (бажано); синопсис, опис сценарної ідеї для фільму (у тексті Сценарій).

- Сценарії повинні бути оригінальними творами та відповідати темам Конкурсу;

- На Конкурс приймаються Сценарії до короткометражних ігрових фільмів тривалістю близько 3 хвилин;

- Історія, подана у Сценарії, має бути зрозуміла та цікава для широкої глядацької аудиторії,  драматургічно завершеною, життєствердною, мотивувати до дії, надихати;

- Заявка Учасника, Сценарій, додаткові матеріали подаються в електронному форматі українською мовою;

- Фільми, що передбачаються Сценаріями, жанрових обмежень не мають;

 - У Конкурса не має обмежень до форми написання Сценаріїв у Заявці Учасника.

До участі у Конкурсі приймаються сценарні заявки, описи ідей та історій для фільмів (головне – презентувати цікаву кінематографічну ідею).

VIII. Оцінювання Заявок Учасників Конкурсу:

Оцінювання Заявок Учасників Конкурсу розпочинається після завершення терміну подачі Заявок, згідно із встановленими термінами та проходить у два тури.

Перший тур – шляхом голосування короткого журі, обирається 100 (сто) Сценаріїв, що формують перелік Сценаріїв-фіналістів Конкурсу.

Другий тур – серед Сценаріїв, що увійшли до переліку фіналістів, шляхом голосування широкого журі обирається 20 (двадцять) Сценаріїв-переможців Конкурсу.

Оргкомітет має право збільшити кількість Сценаріїв-переможців та вводити додаткові заохочення для переможців Конкурсу.

IX. Критерії оцінки:

Цікавість для широкої глядацької аудиторії.

Відповідність Регламенту, Темам, концептуальній ідеї та вимогам Конкурсу.

Оригінальність ідеї. Творча й драматургічна якість Сценарію.

Можливість екранізації у фільм хронометражем близько 3 хвилини.

X. Коротке журі/Оргкомітет Конкурсу:

Вивчає Заявки на відповідність Регламенту Конкурсу, Темам та вимогам Конкурсу, формує перелік 100 (ста) Сценаріїв-фіналістів для оцінювання широкого журі.

Склад короткого журі подано на сайті Проекту www.kinoua.org.

XI. Широке журі Конкурсу:

Широке журі шляхом голосування обирає серед 100 (ста) Сценаріїв-фіналістів  20 (двадцять) Сценаріїв-переможців Конкурсу.

Склад широкого журі Конкурсу буде оприлюднений до 7 лютого 2017 р. на сайті Проекту.

XII. Призовий фонд/заохочення учасників:

Фіналісти I туру (автори Сценаріїв-фіналістів) отримують дипломи фіналістів Конкурсу.

Переможці ІІ туру – Переможці Конкурсу, автори 20 (двадцяти) Сценаріїв-переможців отримують від організаторів Конкурсу авторську винагороду за Сценарії (за відповідним Договором з Організатором) у розмірі 10 000 гривень.

За Сценаріями-переможцями Конкурсу Організатор Конкурсу планує зняти фільми, що увійдуть у добірку проекту «Дивись українське» із зазначенням автора Сценарію в титрах. Фільми проекту «Дивись українське» плануються до широкого показу в кінотеатрах і на телеканалах.

XIII. Ініціатори та Оргкомітет Конкурсу:

Асоціація «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – Дивись українське!»

Благодійний фонд Ігоря Янковського «Ініціатива заради майбутнього»

Державне агентство України з питань кіно

Компанія «Вавілон»

XIV. Додаткова інформація:

Надсилаючи свої Сценарії (твори), Учасник погоджується з Регламентом, Темами, вимогами Конкурсу та надає Оргкомітету право на оприлюднення Сценаріїв Учасників (Згода фіксується у Заявці Учасника).

Журі Конкурсу розглядає тільки ті Заявки Учасників, що відповідають Регламенту, Темам, вимогам та концептуальній ідеї Конкурсу.

Сценарії, надані авторами на Конкурс, Оргкомітетом з учасниками не обговорюються, журі свої оцінки не коментує.

У разі перемоги у Конкурсі автор Сценарію, Учасник Конкурсу гарантує передачу авторських прав на Сценарій за авторську винагороду та не заперечує можливих доопрацювань Сценарію з боку Організатора згідно з Договором (Договір за посиланням).

Учасник конкурсу отримує право на авторську винагороду з моменту двостороннього підписання зазначеного Договору.

Надсилаючи Сценарій (твір) для участі у Конкурсі, Учасник гарантує, що Сценарій (твір) є результатом його творчої діяльності.

Учасниками Конкурсу окрім авторів Сценаріїв (творів) на тих самих умовах можуть бути інші особи, яким у передбачений законом спосіб делеговані (передані) права на Сценарій (твір), що надсилається для участі в Конкурсі.

Учасник зобов’язується нести повну, у тому числі матеріальну, відповідальність у разі виникнення обґрунтованих претензій та/або позовів будь-яких інших осіб, пов’язаних із використанням Сценарію (твору) в рамках цього Конкурсу.

Оргкомітет має право запросити додаткові документи та інформацію від Учасника, необхідні для укладення зазначеного Договору. 

Заявки Учасників, що містять: пропаганду війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, заклики, спрямовані на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, утиску прав людей за гендерними, сексуальними, політичними, світоглядними ознаками та уподобанням, а також популяризацію наркоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок - не розглядаються.

Конкурс проводиться на всій території України та за її межами. Оголошення переможців здійснюватиметься на сайті Проекту www.kinoua.org.