Умови участі

  • До участі у Конкурсі запрошуються всі охочі, незалежно від фаху, віку, статі, національності та місця проживання.​
  • Участь у Конкурсі безкоштовна.
  • Для участі у Конкурсі необхідно надіслати Заявку Учасника українською мовою.
  • Учасником Конкурсу може бути автор Сценарію (Твору) або інші особи, яким у передбачений законом спосіб делеговані (передані) права на Сценарій (Твір).
  • Згода Учасника з Регламентом Конкурсу.
  • Згода Учасника на оприлюднення поданої Заявки Учасника. 
  • На Конкурс приймаються Сценарії українською мовою.
Умови участі